A/B testen in Google AdWords

Een term die in de wereld van online marketing vaak wordt gebruikt: A/B testen. Door middel van een A/B test kan je zien welke variant van bijvoorbeeld een pagina, advertentie of een kleur knop het beste presteert. Dit is ook mogelijk in Google AdWords, in de vorm van AdWords Experiments. Experiments biedt de mogelijkheid om verschillende advertentie varianten te testen zonder dat je je huidige campagnes hoeft aan te passen. 

A/B testen in Google AdWords

Campagne concepten

Campagne concepten stellen je in staat om een nieuwe strategie op je zoekadvertenties te ontwikkelen. Concepten werken anders dan directe aanpassingen aan een campagne. Bij het concept kan je eerst al je gewenste wijzigingen klaar zetten zonder dat je actieve campagne wordt gewijzigd. Vervolgens kan je kiezen om alle wijzigingen in 1 keer door te voeren op je actieve campagne, óf je kan een experiment aanzetten om te kijken hoe je concept invloed zal hebben op je CTR, conversies etc.

AdWords Experimenten

Als je kiest om een experiment te doen, zal deze voor een vooraf bepaalde tijd draaien naast je actieve campagne. Bij het instellen van het experiment kan je aangeven hoe lang het experiment moet draaien, hoeveel budget er naar toe  gaat en hoeveel verkeer er naar het experiment moet gaan. Qua verkeer adviseren we altijd 50% om zo de impact van de wijzigingen eerlijk te kunnen meten. Per campagne kan je maar 1 experiment tegelijk laten lopen. 

Prestaties analyseren

Nadat je experiment is voltooid, is het tijd om de gegevens te analyseren. Hieronder zie je hoe de resultaten van een experiment worden weergegeven. Blauw gearceerd is het experiment, daaronder staat de originele campagne.

Door zelf te analyseren zie je al snel dat het experiment beter loopt dan de originele campagne. De CTR en het aantal conversies zijn hoger terwijl de gemiddelde CPC gelijk blijft. 

AdWords geeft zelf ook aan welke KPI beter of slechter presteert. Dit zie je aan het teken per KPI. Het aantal pijltjes geeft aan met hoeveel zekerheid een KPI verbeterd of juist verslechterd is

Hulp nodig met A/B testen in Adwords?

Afhankelijk van hoe je experiment heeft gepresteerd, kan je bepalen of je het experiment wilt doorvoeren in je actieve campagnes. AdWords experimenten helpen je SEA campagnes te optimaliseren zonder dat je huidige prestaties verliest. Het is een ideale aanvulling voor ieder bedrijf dat AdWords gebruikt. Maak jij al gebruik van deze tool? PostAds helpt je met het optimaliseren van jouw AdWords campagnes!